Zarząd Główny Solidarnej Polski:
1. Zbigniew Ziobro - przewodniczący Zarządu Głównego Solidarnej Polski.
2. Jacek Kurski - wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Solidarnej Polski.
3. Tadeusz Cymański - wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Solidarnej Polski.
4. Jacek Włosowicz - sekretarz Zarządu Głównego Solidarnej Polski.
5. Ludwik Dorn - członek Zarządu Głównego Solidarnej Polski.
6. Arkadiusz Mularczyk - członek Zarządu Głównego Solidarnej Polski.
7. Beata Kempa - członek Zarządu Głównego Solidarnej Polski.
8. Andrzej Dera - członek Zarządu Głównego Solidarnej Polski.

Rada Programowa Solidarnej Polski: 
1. Tadeusz Cymański -przewodniczący Rady Programowej Solidarnej Polski.
Rada Polityczna Solidarnej Polski:
1. członkowie Zarządu Głównego Solidarnej Polski.
2. członkowie Rady Programowej Solidarnej Polski.

3. koordynatorzy okręgowi Solidarnej Polski.