Solidarna Polska w sprawie wysokiej inflacji w Polsce.

Podczas konferencji europoseł Tadeusz Cymański m.in. zwrócił uwagę, że wzrost płac przeciętnego polaka nie jest adekwatny do wzrostu inflacji. Klub Solidarnej Polski zaapelował w czwartek (2012.01.19) do prezesa NBP Marka Belki o pilne zwołanie posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w związku z wysoką inflacją. Solidarna Polska domaga się także informacji rządu w sprawie sytuacji gospodarczej w kraju. Klub Parlamentarny Solidarna Polska, w związku z wysokim poziomem inflacji, apeluje do prezesa NBP o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Chce, aby porządek obrad najbliższego posiedzenia Sejmu RP został rozszerzony o informację rządu o złej sytuacji gospodarczej. Z ostatnich danych Eurostatu wynika, że Polska ma jeden z najwyższych poziomów inflacji w całej Unii Europejskiej, który wynosi 4,5 proc. Dla porównania w Irlandii, o której tyle mówił Donald Tusk, inflacja wynosi 1,7 proc., a średnia dla całej UE wynosi zaledwie - 2,7 proc.. Co więcej wzrost płac w Polsce nie nadąża już za wzrostem cen. Oznacza to, że sytuacja gospodarcza Polaków "pogarsza się z dnia na dzień", w związku z czym potrzebne są zdecydowane działania. Solidarna Polska wzywa właściwe instytucje tj. rząd, prezesa NBP oraz RPP do natychmiastowej interwencji. Konferencja prasowa Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska w sprawie wysokiej inflacji (2012.01.19).

Klub Parlamentarny Solidarna Polska zaapelował w czwartek do prezesa NBP Marka Belki o pilne zwołanie posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w związku z wysoką inflacją. Posłowie Solidarnej Polski domagają się także informacji rządu w sprawie sytuacji gospodarczej w kraju. 

"Klub Parlamentarny Solidarna Polska, w związku z wysokim poziomem inflacji, apeluje do prezesa NBP o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Chce, aby porządek obrad najbliższego posiedzenia Sejmu RP został rozszerzony o informację rządu o złej sytuacji gospodarczej". 

Z ostatnich danych Eurostatu wynika, że Polska ma jeden z najwyższych poziomów inflacji w całej Unii Europejskiej, który wynosi 4,5 proc. "Dla porównania w Irlandii, o której tyle mówił Donald Tusk, inflacja wynosi 1,7 proc., a średnia dla całej UE wynosi zaledwie - 2,7 proc.. Co więcej wzrost płac w Polsce nie nadąża już za wzrostem cen". 

Według Solidarnej Polski oznacza to, że sytuacja gospodarcza Polaków "pogarsza się z dnia na dzień", w związku z czym potrzebne są zdecydowane działania. "Solidarna Polska wzywa właściwe instytucje tj. rząd, prezesa NBP oraz RPP do natychmiastowej interwencji".