Młodzież w Solidarnej Polsce.

Klub Młodych Solidarnej Polski w Kielcach.

W dniu 29.12.2011 w Kielcach odbyło się spotkanie młodzieży skupionej wokół Solidarnej Polski. Dwadzieścia sześć młodych osób, które wzięły w nim udział, dyskutowały z Posłem do Parlamentu Europejskiego Jackiem Włosowiczem na temat: idei powstania Solidarnej Polski, parlamentarzystów związanych z ugrupowaniem oraz podstaw programowych i najbliższych zadań stojących przed jej politykami. Widząc brak większej aktywności po stronie „młodzieżówek” największych partii w naszym regionie chcemy aby inicjatywy proponowane przez młodzież skupioną wokół Solidarnej Polski ożywiły debatę publiczną. Jednocześnie mamy nadzieję, że merytoryczna współpraca i aktywna wymiana doświadczeń z innymi politycznymi organizacjami młodzieżowymi w naszym województwie spowoduje wypracowanie konkretnych pomysłów służących naszemu regionowi. Liczymy na pomoc i wsparcie ze strony parlamentarzystów i polityków wszystkich opcji politycznych, którzy mamy nadzieję nie będą przechodzili obojętnie wobec naszych inicjatyw i pomysłów, staną ponad partyjnymi znaczkami, i będą potrafili wskazać na różnice między partyjną kłótnią, a merytoryczną dyskusją, wnoszącą konkretne rozwiązania dla naszego regionu. Chcemy, aby Solidarna Polska jednoczyła młode osoby, skupione wokół organizacji prawicowych. Mając świadomość jak ważną dziedziną polityki jest działalność samorządowa optymistycznie zakładamy, że do naszych inicjatyw będą się również włączali samorządowcy z terenu naszego województwa. Na koniec chcemy przypomnieć, że świętokrzyska młodzież skupiona wokół Solidarnej Polski jest drugą w Polsce, po Nowym Sączu, grupą młodych działaczy wpisujących się w linię polityczną ugrupowania Zbigniewa Ziobro. Podczas spotkania eurodeputowany Jacek Włosowicz zapewnił, że młodzi ludzie będą aktywną częścią całości projektu nowoczesnej partii, a wypracowane przez nas pomysły będą uwzględniane w programie i działalności Solidarnej Polski.

Serdecznie zapraszamy do tworzenia Klubów Młodych Solidarnej Polski.
Napisz do nas - adres Email: kluby.ziobro@gmail.com

Klub Młodych Solidarnej Polski w Nowym Sączu.
W Biurze Poselskim Posła Arkadiusza Mularczyka odbyło się (2011.11.30) pierwsze spotkanie młodych sympatyków ruchu społecznego Solidarna Polska w okręgu nr 14 - Nowy Sącz. Było to spotkanie młodzieży sympatyzującej z prawicą. Najprawdopodobniej jest to pierwszy w Polsce klub młodych sympatyków ruchu społecznego Solidarna Polska – młodej, lecz prężnie rozwijającej się inicjatywy. W miłej atmosferze dyskutowano o sytuacji młodzieży w naszym kraju oraz o naszej małej ojczyźnie - Nowym Sączu. Myślano nad tym, co można byłoby zrobić, aby młodzi ludzie stojący u progu dorosłości mieli łatwiejszy start w dorosłe życie. Każdy z uczestników mógł napisać to, co jest dla niego ważne i istotne. Młodzi ludzie też czują się obywatelami i starają się o to, by ktoś dbał o ich sprawy, potrzeby czy interesy. Mimo, że tak naprawdę nie wszyscy uczestnicy ze względu na swój wiek mają prawa wyborcze, to chcą również mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju. Wszyscy podkreślali, że na spotkaniu panowała przyjazna atmosfera, która sprzyjała powstawaniu różnych inicjatyw i ciekawych pomysłów. Już zaplanowano kolejne spotkania. 
Serdecznie zapraszamy do tworzenia Klubów Młodych Solidarnej Polski.
Napisz do nas - adres Email: kluby.ziobro@gmail.com