Oświadczenie w sprawie przystąpienia delegacji Solidarnej Polski do grupy „Europa Wolności i Demokracji" w Parlamencie Europejskim.

Delegacja Solidarnej Polski z dniem dzisiejszym (2011.12.26) przystępuje do grupy „Europa Wolności i Demokracji" w Parlamencie Europejskim. Uważamy, że grupa „Europa Wolności i Demokracji" w większym stopniu niż nasza dotychczasowa grupa „Europejskich Konserwatystów i Reformatorów" umożliwi nam realizację naszego programu, zabiegania o polskie interesy w Unii Europejskiej. W szczególności będziemy działać na rzecz ważnych dla Polski spraw: ograniczania kosztów pakietu energetyczno-klimatycznego dla polskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, wsparcia przez UE wydobycia w Polsce gazu łupkowego oraz podwyższenia dopłat bezpośrednich dla polskich rolników. Działając w ramach nowej grupy będziemy mogli również swobodniej działać na rzecz poszanowania wartości chrześcijańskich w Unii Europejskiej, ochrony rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz promowania polityki prorodzinnej. Liczymy, na dobrą współpracę z wszystkimi posłami w Parlamencie Europejskim, a w szczególności z Grupy EKR, w których pozostaje PIS i PJN. Chcemy razem pracować na rzecz poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej by przynosiła większe korzyści krajom i narodom, które ją współtworzą. 
Przystępując do Grupy Europa Wolności i Demokracji, delegacja Solidarnej Polski złożyła następującą deklarację programową: 
1. Solidarna Polska opowiada się za mocną obecnością Polski w Unii Europejskiej, sama zaś Unia powinna pozostać związkiem suwerennych państw narodowych, a jej ewentualna, dalsza integracja polityczna może następować wyłącznie za zgodą społeczeństw wyrażoną w referendach. 
2. Solidarna Polska podkreśla, że Unia Europejska powinna szanować tradycje religijne oraz kulturę państw członkowskich i powstrzymywać się od narzucania wartości obcych poszczególnym państwom członkowskim. W szczególności, Solidarna Polska będzie działać na rzecz poszanowania wartości chrześcijańskich w Unii Europejskiej oraz na rzecz ochrony rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. 
3. Solidarna Polska będzie działać na rzecz solidarnego rozwoju Europy, wyrównywania różnic w rozwoju, bez obciążania poszczególnych państw członkowskich kosztami, które mogą uniemożliwić wyrównanie różnic cywilizacyjnych. W szczególności, Solidarna Polska będzie działać na rzecz ograniczenia negatywnego efektu pakietu energetyczno-klimatycznego dla dalszego rozwoju Polski oraz na rzecz wsparcia wydobywania gazu łupkowego, zapewniającego Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz tanie źródło energii. Jednym z priorytetów dla Solidarnej Polski jest również działanie na rzecz zrównania wysokości dopłat dla wszystkich rolników w UE, umożliwiającego prawdziwą konkurencję na wspólnotowym rynku. 
4. Solidarna Polska działać będzie na rzecz przestrzegania praw człowieka w Unii Europejskiej, przeciw dyskryminacji na tle narodowym i rasowym, przemocy na tle politycznym oraz ograniczaniu demokracji i wolności słowa. 
Zbigniew Ziobro 
Tadeusz Cymański 
Jacek Kurski 
Jacek Włosowicz