Solidarna Polska przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam.

Decyzja w sprawie TV Trwam w naszym przekonaniu jest wyrazem dyskryminacji i jawnego łamania podstawowych zasad polskiej konstytucji w zakresie wolności dostępu do informacji, w zakresie równego traktowania wszystkich podmiotów, które mają prawo w tej sprawie składać wnioski i występować o funkcjonowanie w obszarze przestrzeni publicznej. Polska konstytucja stoi na straży wolności słowa oraz prawa do równego traktowania poszczególnych nadawców w mediach, bo jest to warunek właściwego funkcjonowania państwa demokratycznego. Politycy Solidarnej Polski sprzeciwiają się dyskryminacji Telewizji Trwam oraz skandalicznemu zachowaniu przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Europoseł Tadeusz Cymański powiedział, że to, jak potraktowano Telewizję Trwam, nie jest zwyczajną dyskryminacją – dyskryminacja jest bowiem skutkiem złamania pewnych zasad postępowania i rzetelności. Podkreślił, że media należące do o. Tadeusza Rydzyka nie potrzebują przywilejów tylko równego traktowania, a Solidarna Polska oczekuje przywrócenia ładu medialnego. Poseł Andrzej Dąbrowski zaznaczył, że coraz częściej mówi się o upadku demokracji na Węgrzech, podczas gdy skandalicznym pogwałceniem zasad demokratycznego państwa było zachowanie przewodniczącej komisji kultury. Zarządzenie przez nią przerwy nazwał dyktatem większości nad mniejszością. Przewodnicząca Beata Kempa zauważyła, że niepokojące i zastanawiające jest, iż Telewizja Trwam posiada na zobowiązania krótkoterminowe 9-krotnie wyższe aktywa niż telewizje, które koncesję otrzymały. Zaznaczyła także, że klub „Solidarna Polska” zaproponował, by komisja kultury przyjęła dezyderat, który wzywa prezesa Dworaka do uchylenia decyzji w sprawie Telewizji Trwam, a KRRiT do uchylenia uchwał w tym zakresie, powołując się na art. 32 Konstytucji, mówiący o równości wszystkich obywateli wobec prawa. Na koniec Tadeusz Cymański przypomniał, iż pomysł postawienia szefa KRRiT przed Trybunałem Stanu wyszedł od „Solidarnej Polski”. Kliknij tutaj i oglądaj konferencję Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska (2012.01.19).