Solidarna Polska złożyła projekt noweli ustawy refundacyjnej.

Klub Parlamentarny Solidarna Polska złożył dzisiaj (2012.01.05) w Sejmie projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Klub proponuje ograniczyć odpowiedzialność finansową lekarzy za błędne wypisanie recepty. Obowiązująca ustawa refundacyjna przewiduje, że jeśli lekarz błędnie wypisze receptę, jest zobowiązany do zwrotu kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami liczonymi od dnia dokonania refundacji. Ma być tak w przypadku wypisania recepty np. nieuzasadnionej względami medycznymi lub niezgodnej z listą leków refundowanych, a także niezgodnie z uprawnieniami pacjenta. Lekarz będzie też ponosił odpowiedzialność finansową w przypadku, gdy na recepcie wpisze niewłaściwy poziom refundacji leku. Z kolei rozporządzenie ws. recept przewiduje m.in., że lekarz, aby właściwie określić stopień refundacji, powinien przed wypisaniem recepty potwierdzić m.in., czy pacjent jest ubezpieczony. - Nasz projekt sprowadza się do eliminacji odpowiedzialności finansowej lekarzy w sytuacjach standardowych, natomiast odpowiedzialność jest zachowana w sytuacjach szczególnych, kiedy do lekarza przychodzą osoby o szczególnych uprawnieniach, na przykład inwalidzi wojenni - powiedział szef klubu SP Arkadiusz Mularczyk. W tym drugim wypadku - mówił - lekarz miałby obowiązek sprawdzenia, czy dana osoba jest uprawniona do zniżek. W uzasadnieniu do projektu Solidarnej Polski napisano, że nie można nakładać na lekarzy "obowiązków, których możliwość spełnienia jest iluzoryczna i które w efekcie prowadzą do ograniczenia zakresu świadczeń zdrowotnych". Jak podkreślono, lekarz nie posiada bowiem wystarczających instrumentów do kategorycznej weryfikacji uprawnień pacjenta. - Należy przy tym podkreślić, że istotą wykonywania zawodu lekarza jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich (art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), nie zaś sprawowanie funkcji śledczych czy administracyjnych związanych z weryfikacją uprawnień pacjentów - czytamy w uzasadnieniu projektu.
(Z dnia 04.01.2012) Solidarna Polska złoży projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków. W najbliższych dniach klub Solidarnej Polski złoży własny projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków - zapowiedział w środę (2012.01.04) szef klubu parlamentarnego Solidarna Polska Arkadiusz Mularczyk. Projekt nowelizacji przygotowuje senator Maciej Klima - były wojewoda małopolski i były dyrektor Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie. Obowiązująca od początku roku ustawa refundacyjna to bubel prawny, który spowodował chaos i impas w służbie zdrowia. "Z tego impasu należy w miarę szybko wyjść. Obecnie rozwiązaniem sytuacji jest nowelizacja tej ustawy" - powiedział senator Solidarnej Polski Maciej Klima na konferencji prasowej w Sejmie. Według polityków Solidarnej Polski nowelizacji wymaga przede wszystkim artykuł 48 ustawy refundacyjnej. Jak powiedział Arkadiusz Mularczyk, trzeba jak najszybciej znieść odpowiedzialność finansową lekarzy za sprawdzanie, czy przepisywany przez nich lek podlega refundacji. Maciej Klima powtórzył ponadto, że klub parlamentarny Solidarna Polska poprze wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. "Poprzemy wotum nieufności dla ministra zdrowia, ponieważ uważamy, że okres ostatnich dwóch miesięcy można było wykorzystać znacznie lepiej" - powiedział. Od początku roku lekarze m.in. z OZZL i PZ - w proteście przeciwko przepisom refundacyjnym, które ich zdaniem są zbyt restrykcyjne i nakładają na medyków biurokratyczne obowiązki - nie określają na receptach poziomu refundacji leku i stawiają pieczątkę: "Refundacja leku do decyzji NFZ".