Poseł Solidarnej Polski Jerzy Rębek ws. likwidacji rejonów energetycznych na wschodzie kraju.

Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja, spółka należąca do Skarbu Państwa, planuje likwidację wielu rejonów energetycznych na wschodzie kraju – zarząd tej spółki operuje raczej określeniem „optymalizacja pracy rejonów” – która ma nastąpić w ciągu dwóch lat. Planowane zmiany spowodują likwidację już w tym półroczu wielu rejonów energetycznych w województwie lubelskim. Jednak jest to tylko pierwszy etap tej tzw. optymalizacji. Likwidacja struktur terenowych przy jednoczesnej rozbudowie oddziałów i centrali spółki dotknie kolejno także inne województwa ściany wschodniej, tj. województwo podkarpackie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie, a nawet łódzkie. Są to m.in. likwidacje rejonów energetycznych w Zwoleniu, w Kraśniku czy w Radzyniu Podlaskim. W procesie tym kierownictwo PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie deklaruje poszanowanie praw pracowniczych bez konieczności wypowiadania umów o pracę, przy jednoczesnej likwidacji ponad połowy rejonów energetycznych. Eksperci z branży energetycznej otwarcie mówią o rozpoczętym procesie redukcji zatrudnienia o ok. 5 tys. osób w ciągu kilku następnych lat.

Już w roku ubiegłym PGE Dystrybucja zredukowała o 7% zatrudnienie, m.in. na skutek programów dobrowolnych odejść, na które spółka wydała znaczące środki finansowe, a budżet przejął związane z tym koszty utrzymania bezrobotnych. Przed zbytnim optymizmem związanym z cięciem załóg w energetyce ostrzega m.in. prof. Mieczysław Mielczarski, który otwarcie wyraża obawę, że z energetyki odejdą najlepsi fachowcy korzystający z programów dobrowolnych odejść.


Kierownictwo PGE Dystrybucja twierdzi, że w przypadku połowy oddziałów PGE poziom wskaźników jakościowych jest jednym z gorszych w sektorze, a wyniki tej analizy wyznaczyły kierunki zmian. To nieprawda. Czy pan minister wie, że poziom większości przywoływanych wskaźników jest zdecydowanie gorszy na przykład w Oddziale PGE Białystok, gdzie została przeprowadzona tzw. restrukturyzacja jeszcze w roku 2005? Oddział Lublin, obecnie restrukturyzowany, jest jednym z najlepszych w tej grupie. Po co zatem ten cały zamęt? Czy kierownictwu PGE Dystrybucja zależy na wysokim poziomie funkcjonowania firmy...