Solidarna Polska - dla dobra Polski i Polaków.

Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, na konferencji prasowej (2012.03.23) poinformował, że wysłał list do Jarosława Kaczyńskiego, w którym zaprosił go na jutrzejszy Kongres Założycielski Solidarnej Polski. - Wobec faktu, że Jarosław Kaczyński widzi potrzebę współpracy szeroko rozumianej prawicy, chcieliśmy zadeklarować gotowość do współpracy z PiS, zwłaszcza na gruncie parlamentarnym - powiedział lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Jesteśmy za tym, aby polska prawica współpracowała. Zbigniew Ziobro wskazał również różnice między Solidarną Polską i PiS. Podkreślił, że Solidarna Polska ma program zdecydowanie bardziej społeczny. Kliknij tutaj i oglądaj całą konferencję Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska (2012.03.23).

Zbigniew Ziobro w imieniu Solidarnej Polski zaprosił Jarosława Kaczyńskiego na kongres założycielski Solidarnej Polski, który odbędzie się w sobotę 24 marca 2012 roku. W tej sprawie do prezesa Prawa i Sprawiedliwości wystosował specjalny list. - Uważamy, że należy współpracować. Jest to konieczne dla dobra Polski - powiedział Zbigniew Ziobro.- Chcieliśmy zadeklarować swoją gotowość jak najlepszej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, zwłaszcza na gruncie parlamentarnym - oświadczył Zbigniew Ziobro.

Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro zaznaczył przy tym, że partie, co prawda różnią się w kwestiach gospodarczych, to jest ona jednak gotowa do współpracy. - Uważamy, że należy współpracować. Jest to konieczne dla dobra Polski - dodał Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro powiedział, że właśnie w duchu takiej najlepszej współpracy, rozmowy, dialogu w ramach dyskusji wspólnych stanowisk w sprawach najważniejszych dla Polski skierował list do Kaczyńskiego, w który zaprosił go do uczestniczenia w sobotnim kongresie Solidarnej Polski pod Warszawą.

- Będzie nam ogromnie miło, jeśli pan prezes właśnie tym gestem, obecnością da wyraz temu, że prawica mimo pewnych różnic, które w sposób naturalny wyłaniają się z przyczyn merytorycznych może prowadzić dialog - podkreślił europoseł, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.