Solidarna Polska ws. podatku akcyzowego od węgla, wprowadzenia ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników.

Bartosz Kownacki, Jacek Bogucki, Edward Siarka.
Co prawda kończy się sezon grzewczy, ale rozpoczynają się problemy z podatkiem akcyzowym od wszystkich którzy dostarczają w naszym kraju węgiel, czy go też zakupili. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z sierpnia zeszłego roku każdy kto sprzedaje i nabywa węgiel na terenie naszego kraju musi prowadzić specjalną dokumentację związaną z podatkiem akcyzowym. Rozwiązania które przyjęto w związku z rozliczaniem tego podatku są sztandarowym przykładem w jaki sposób państwo utrudnia funkcjonowanie przedsiębiorcom. Paradoks polega na tym, że bez względu na to jaką ilość węgla byśmy kupili, czy to jest 1 kilogram, czy 100 kilogramów, czy kilka ton, to dokumentacja dla służby celnej musi być wypełniana - mówił (2012.03.09) na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska poseł Edward Siarka. Poseł Solidarnej Polski mówił, że w związku z tą nadgorliwością ministra finansów powstaje bardzo wiele wątpliwości. Każda osoba, która zakupiła węgiel musi prowadzić ewidencję, co prawda rozporządzenie wylicza osoby, które z tego obowiązku są zwolnione, ale w interpretacji tych zapisów przez instytucje podatkowe niestety zwolnień tych nie stosują - taka sytuacja zaistniała w interpretacji izby celnej. Trudno powiedzieć jakie skutki będzie to wywoływało w przyszłości, czy też nie będziemy mieli do czynienia z karaniem osób które węgiel spalają dla własnych potrzeb, ponieważ one zgodnie z tą interpretacją również powinny prowadzić odpowiednią dokumentację wykazującą ilości spalonego węgla objętego podatkiem akcyzowym. Jeszcze do niedawna ustawa o podatku akcyzowym obejmowała niewielkie grono tych którzy zajmowali się produktami objętymi akcyzom. W tej chwili ta ustawa dotyczy również m.in. każdego rolnika który opala dom węglem, każdego przedsiębiorcę który swoją działalność ma zarejestrowaną i prowadzi ją np. we własnym domu, ponieważ zwolnienie z obowiązku prowadzenia dokumentacji akcyzowej dotyczy tylko gospodarstwa domowe, a nie małych przedsiębiorców - powiedział poseł Solidarnej Polski Jacek Bogucki. Solidarna Polska jest za rozwiązaniami które mają ułatwiać, a nie utrudniać normalne funkcjonowanie małym i średnim przedsiębiorcom oraz rolnikom. Dlatego zapisy te zdaniem Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska powinny zostać sprecyzowane i zmienione, tak aby mali i średni przedsiębiorcy oraz rolnicy nie byli obciążani prowadzeniem zbędnej dla ich działalności dodatkowej dokumentacji.