Solidarna Polska ws. sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


(Marzena Wróbel - posłanka Solidarnej Polski) Z części oświatowej subwencji ogólnej została wyodrębniona rezerwa, o której dzisiaj rozmawiamy. Ten projekt oznacza zwiększenie środków na tę rezerwę z 0,25 do 0,4. Jeśli ktoś myśli, że chodzi tu o zwiększenie generalnie środków na oświatę, to się myli. To jest przerzucanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej. Innymi słowy, o ile się zwiększy rezerwa, o tyle się zmniejszy subwencja ogólna, o tyle samorządy dostaną mniej w tym algorytmie, który został przewidziany dla nich. Proszę państwa, clou problemu dotyczy sposobu rozdzielania tych środków. Subwencja ogólna, mimo iż jest za mała, jest jednak rozdawana czy przydzielana w zgodzie z zapisami rozporządzenia. To jest pewien mechanizm opisany w rozporządzeniu. W przypadku przydzielania środków z rezerwy celowej mamy do czynienia z uznaniowością. Ten projekt został negatywnie zaopiniowany przez Związek Miast Polskich – nam nawet nie dano tej opinii do ręki – negatywnie zaopiniowany przez bardzo wiele województw. Wskazują one na niespójność, niesprawiedliwość tego podziału. A ja zadałam pytanie, na które do tej pory nie uzyskałam odpowiedzi od trzech dni: W jaki sposób te środki były przydzielane w 2011 r. i ile z tej rezerwy środków otrzymały samorządy, w których rządzi opozycja w stosunku do PO i PSL?