Stanowisko Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska wobec stanu Polskich kolei.

Beata Kempa - posłanka Solidarnej Polski.
W związku z sytuacją jaka miała miejsce w sobotni wieczór, parlamentarzyści KP Solidarna Polska składają kondolencje wszystkim rodzinom ofiar, które zginęły w tej katastrofie a także wszystkim tym którzy ucierpieli. Mimo iż trwa żałoba narodowa, trzeba nam bardzo głębokiej refleksji nad tymi wydarzeniami. Tragedia ta nie może pozostać sama sobie, należy wyciągnąć natychmiast i w sposób profesjonalny wnioski tak, by więcej taka sytuacja się nie powtórzyła. Klub Parlamentarny Solidarna Polska zwraca się do Marszałek Sejmu, by na najbliższym posiedzeniu Sejmowym pierwszym punktem obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa obywateli podróżujących Polskimi kolejami. Dziś to właśnie od kolejarzy dowiadujemy się jak katastrofalny jest ten stan. Stan ten nie jest winą tych kolejarzy lecz władz do których zwracali się oni z takimi uwagami. Pomimo zgłaszanych uwag nie znaleźli zrozumienia. Nie były to tylko kwestie dotyczące nakładów finansowych, ale także kwestie organizacyjne, kadrowe a także odpowiedzialności poszczególnych ministrów. Domagamy się od premiera Donalda Tuska oraz ministra Sławomira Nowaka pełnej i profesjonalnej informacji na ten temat. Klub Parlamentarny Solidarna Polska przygotowuje też wniosek o szczegółową kontrolę w urzędzie transportu kolejowego, a także w ministerstwie transportu. Kontrola ta ma dotyczyć szeroko rozumianego stanu bezpieczeństwa obywateli podróżujących kolejami, niezależnie od tego kto zarządza danymi spółkami. Wzywamy również panią minister Bieńkowską do zaprzestania dywagacji z komisją europejską o przeniesieniu środków unijnych (około 1,2 mld euro) z perspektywy finansowej 2007 – 2013, z kolei na drogi.