Jest niedopuszczalne, by sprawa podejrzenia przyjęcia łapówki przez b. szefa UOP została umorzona z uwagi na jej przedawnienie.


Klub Parlamentarny Solidarna Polska wyraził w sobotę (2011.12.31) oburzenie umorzeniem śledztwa ws. przyjęcia w latach dziewięćdziesiątych 2 mln dolarów łapówki przez b. szefa UOP Gromosława Czempińskiego. Prokuratura umorzyła postępowanie z powodu przedawnienia. O umorzeniu śledztwa poinformowała w piątek (2011.12.30) rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie - podstawą umorzenia było przedawnienie karalności, bo "ten powód umorzenia ma pierwszeństwo przed innymi". Czempińskiego obciążał Peter V. nazywany przez media "kasjerem lewicy". "Klub Parlamentarny Solidarna Polska jest oburzony skandaliczną decyzją Prokuratury i złoży wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu wyjaśnienia przyczyn zwłoki w postępowaniu w tej sprawie i jego końcowego umorzenia" - poinformował w sobotę PAP przewodniczący klubu Arkadiusz Mularczyk. W jego ocenie taka decyzja prokuratury była niedopuszczalna. Zdaniem Arkadiusza Mularczyka "taka sytuacja może rodzić podejrzenie, że postępowanie w prokuraturze było prowadzone celowo w taki sposób, aby nie doprowadzić do postawienia przed sądem wpływowej osoby, jaką niewątpliwie jest były szef UOP gen. Gromosław Czempiński".Solidarna Polska domaga się, by prokurator generalny Andrzej Seremet publicznie wyjaśnił przyczyny i powody decyzji prokuratury. Posłowie klubu domagają się też wyciągnięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec prokuratorów, "którzy doprowadzili do umorzenia postępowania z uwagi na przedawnienie". W opinii Arkadiusza Mularczyka, jeśli prokurator generalny nie podejmie zdecydowanych działań, będzie to kompromitacja zarówno dla prokuratury, jak i dla idei jej rozdziału od Ministerstwa Sprawiedliwości, co było inicjatywą rządzącej Platformy Obywatelskiej.

"Z perspektywy czasu widać, że brak nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad Prokuraturą nie doprowadził do usprawnienia jej prac, lecz wręcz przeciwnie do faktycznego braku nadzoru nad jej działalnością i brakiem odpowiedzialności za patologiczne decyzje" - ocenił Arkadiusz Mularczyk. Wezwał też, by ws. umorzenia śledztwa dotyczącego b. szefa UOP zabrał głos minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. 

Jak informowała w piątek Prokuratura Okręgowa w Warszawie, śledztwo dotyczyło "przyjęcia 2 mln dolarów łapówki w okresie 1990-1996 w związku z pełnieniem funkcji publicznej, w zamian za pomoc nieustalonej firmie przy kontrakcie na sprzęt telekomunikacyjny". Wszczęto je w 2009 r. z zawiadomienia Petera V. Prokuratorzy brali pod uwagę dwie firmy. W śledztwie nie potwierdzono, że Czempiński podejmował w UOP współpracę z tymi firmami lub im pomagał. Podstawą umorzenia śledztwa było jednak przedawnienie karalności (w tym przypadku - po 15 latach), bo - jak tłumaczyła rzeczniczka prokuratury - "ten powód umorzenia ma pierwszeństwo przed innymi".

Akta postępowania umorzonego przez stołeczną prokuraturę będą przesłane do katowickiej prokuratury apelacyjnej, która w listopadzie 2011 postawiła b. szefowi UOP zarzut korupcji przy prywatyzacji STOEN. Czempiński został wtedy zatrzymany przez CBA na polecenie prokuratury; wyszedł na wolność po wpłaceniu miliona zł kaucji.

Stanowisko Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska.

30 grudnia 2011 r. rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Monika Lewandowska poinformowała, że śledztwo dotyczące byłego szefa UOP gen. Gromosława Czempińskiego i postawiony mu zarzut "przyjęcia 2 mln dolarów łapówki w okresie 1990-1996 w związku z pełnieniem funkcji publicznej, w zamian za pomoc firmie przy kontrakcie na sprzęt telekomunikacyjny" zostało umorzone z powodu przedawnienia.

Klub Parlamentarny Solidarna Polska jest oburzony skandaliczną decyzją Prokuratury i złoży wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu wyjaśnienia przyczyn zwłoki w postępowaniu w tej sprawie i jego końcowego umorzenia. Jest niedopuszczalne, by w demokratycznym państwie prawa sprawa podejrzenia przyjęcia łapówki przez byłego szefa Urzędu Ochrony Państwa została umorzona z uwagi na jej przedawnienie.

Taka sytuacja może rodzić podejrzenie, że postępowanie w prokuraturze było prowadzone celowo w taki sposób, aby nie doprowadzić do postawienia przed sądem wpływowej osoby jaką niewątpliwie jest były szef UOP gen. Gromosław Czempiński. Ludzie wpływowi w Polsce nie mogą stać ponad prawem, czy też wykorzystywać bezradności organów ścigania dla swojej bezkarności.

Dlatego Klub Solidarna Polska domaga się od Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta publicznego wyjaśnienia przyczyn i powodów takiej decyzji Prokuratury, a także wyciągnięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej od prokuratorów, którzy doprowadzili do umorzenia postępowania z uwagi na przedawnienie. Brak zdecydowanych działań Pana Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w tej sprawie będzie powodem do wielkiej kompromitacji Prokuratury oraz kompromitacji inicjatywy rządzącej Platformy Obywatelskiej oddzielenia Prokuratury od Ministra Sprawiedliwości.

Z perspektywy czasu widać, że brak nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad Prokuraturą nie doprowadził do usprawnienia jej prac, lecz wręcz przeciwnie do faktycznego braku nadzoru nad jej działalnością i brakiem odpowiedzialności za patologiczne decyzje.

Klub Parlamentarny Solidarna Polska oczekuje także, że w tej bulwersującej sprawie zabierze głos i wykaże inicjatywę Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin będący jednocześnie członkiem Krajowej Rady Prokuratury.