Solidarna Polska przeciwna dyskryminacji mediów ze względu na katolicki charakter.

W związku z odrzuceniem przez KRRiT wniosku fundacji Lux Veritatis, dotyczącego przyznania miejsca Telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie m.in. europosłowie Solidarnej Polski skierowali pytanie do Komisji Europejskiej. Posłowie chcą się dowiedzieć jakie kroki zamierza podjąć Komisja Europejska w obszarze transparentności cyfryzacji i poszanowania równych zasad konkurencyjności podmiotów na rynku w Polsce. Chcą też poznać opinię Komisji w sprawie dyskryminowania mediów ze względu na ich katolicki charakter. Komisja Europejska zobligowana jest do udzielenia odpowiedzi na to pytanie na piśmie. Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sprzeczna jest z poszanowaniem podstawowych wartości UE, do których należy m.in. zasada niedyskryminacji ze względu na poglądy religijne. Celem podjętej akcji jest przede wszystkim zainteresowanie Komisji Europejskiej niedopuszczalnymi praktykami dyskryminującymi media katolickie w Polsce, kraju, który jest jednym z członków Unii Europejskiej. Komisja Europejska wielokrotnie wypowiada się w kwestiach dotyczących wolności mediów na świecie, więc teraz niech się zajmie sprawą wolności mediów w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Telewizji Trwam nie przyznano miejsca na multipleksie m.in. dlatego, że nie gwarantuje ona powiedzenia finansowego przedsięwzięcia. To nie jest zgodne z prawdą, gdyż Telewizja Trwam takie zabezpieczenie posiada. Niepokój budzi fakt, że koncesję na nadawanie w systemie cyfrowym otrzymały stacje posiadające o wiele mniejsze aktywa finansowe niż Telewizja Trwam. KRRiT przyznała koncesje podmiotom, które były w nieporównanie gorszej sytuacji finansowej. - Dla przykładu, jeden z podmiotów miał zerowe aktywa, a TV Trwam miało 25 mln zł. Pokazuje to, jakie są proporcje. Niektóre stacje były na minusie i też otrzymały miejsce na multipleksie. W przypadku innych stacji KRRiT nie przeszkadzały braki formalne. Nagranie audio-wideo z konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska - kliknij tutaj i oglądaj całą konferencję.