Solidarna Polska w trosce o ochronę zdrowia Polaków.

Klub Parlamentarny Solidarnej Polski złoży w najbliższym czasie projekt ustawy o osobistych kontach zabezpieczenia zdrowotnego - zapowiedzieli we wtorek (2011.12.20) parlamentarzyści Solidarnej Polski. Jak mówił na konferencji prasowej w Sejmie poseł Solidarnej Polski Jerzy Rębek projekt ustawy ma zachęcić pracodawców do przeznaczania dodatkowych środków na ochronę zdrowia pracowników. Pracodawcy mieliby możliwość wpłacania na odrębne rachunki bankowe pracowników środków finansowych w wysokości 5-10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Te pieniądze mogłyby być wydane przez pracownika na opłacanie świadczeń zdrowotnych, zakup leków, wyrobów medycznych, a także opłacenie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z projektem pieniądze zgromadzone na kontach byłyby zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, nie stanowiłyby podstawy do pobierania składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. "Jest to system dotychczas nieznany w Polsce, ale funkcjonujący na świecie, np. w Stanach Zjednoczonych.(...) Niekiedy wielu pacjentów nie ma możliwości uzyskania badania w danym roku, musi się starać o nie kilka miesięcy. Chcemy to przyspieszyć poprzez możliwość finansowania przez samego pracownika" - mówił Jerzy Rębek. Dodał, ze rozwiązania zawarte w projekcie wspierają, a nie zastępują, system zdrowia w obecnym kształcie. 


Komunikat Klubu Parlamentarnego „Solidarna Polska”

W trosce o ochronę zdrowia Polaków i w odniesieniu do kryzysu w publicznej służbie zdrowia Klub Parlamentarny „Solidarna Polska” przygotował projekt ustawy, która wprowadza rozwiązania zachęcające pracodawców do wydatkowania dodatkowych środków na ochronę zdrowia pracowników.

Prezentowana propozycja stwarza pracodawcom możliwość wpłacania na odrębne rachunki bankowe poszczególnych pracowników dodatkowych środków finansowych w wysokości 5-10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przekazane fundusze będą mogły zostać spożytkowane przez pracownika wyłącznie na opłacanie świadczeń zdrowotnych, zakup leków, zakup wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi lub środków pomocniczych zleconych przez lekarza, a także opłacenie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wskazane wydatki będą mogły dotyczyć pracownika lub jego małżonka, zstępnych, wstępnych, powinowatych do II stopnia lub rodzeństwa, a płatności będą mogły być dokonywane wyłącznie przy pomocy karty płatniczej u świadczeniodawców oferujących usługi medyczne, w aptekach albo podmiotach prowadzących działalność w zakresie sprzedaży wyrobów medycznych lub artykułów pomocniczych.

W celu maksymalizacji wykorzystania przekazywanych środków na ochronę zdrowia pracowników i ich rodzin, Klub Parlamentarny „Solidarna Polska” proponuje zwolnienie wskazanych w projekcie ustawy funduszy z obciążeń publicznych – uzyskane na podstawie wprowadzanych przepisów środki nie będą zaliczane do wynagrodzenia pracownika i zostaną zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, a także nie będą stanowiły podstawy do pobierania składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Klub Parlamentarny „Solidarna Polska” dąży do systematycznego i konsekwentnego budowania w Polsce nowego zwyczaju oszczędzania na indywidualną ochronę zdrowia. Warto podkreślić, iż podobny system funkcjonuje z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Autor Projektu: Jerzy Rębek, Poseł na Sejm RP.