Solidarna Polska m.in. chce obniżenia stawek podatków dla najuboższych - należy się zastanowić, jak polskie państwo może systemowo pomagać młodym rodzinom.

Podwyższenia podatków dla najbogatszych przy jednoczesnym obniżeniu stawek dla najuboższych chce klub Solidarna Polska. Dzisiaj (2011.12.17) Klub Parlamentarny Solidarna Polska w Sejmie przedstawił swoje propozycje w tej sprawie. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówił, że wielu ludzi nie stać na to by na święta kupić dzieciom prezenty. Dodał także, że ceny podstawowych produktów wciąż idą w górę. - Dlatego uważamy, że państwo polskie w dobie narastającego kryzysu, winno okazać solidarność. Powinniśmy się zastanowić, jak wyrównywać dysproporcje - powiedział Zbigniew Ziobro. Politycy Solidarnej Polski podkreślili, że jesteśmy krajem, który przeszedł granicę największego rozwarstwienia społecznego. – Według danych GUS w Polsce jedna czwarta dzieci żyje poniżej granicy ubóstwa. Ten problem narasta. W listopadzie i grudniu następuje istotny wzrost cen podstawowych produktów. Dlatego zdecydowaliśmy się zaproponować ustawy, które zmienią tę sytuację, które pomogą wyrównać tę dysproporcję – przekonywał Zbigniew Ziobro. Na konferencji prasowej Tadeusz Cymański mówił, że propozycja zakłada zmianę stawki podatkowej. Po tych zmianach w Polsce obowiązywałyby cztery stawki podatkowe: 12 proc. dla osób najbiedniejszych; 18 proc. dla osób zarabiających rocznie do 85 tys. zł; 32 proc. dla podatników z zarobkami rocznymi w przedziale 85 tys. zł - 120 tys. zł oraz 40 proc. - dla najbogatszych. Solidarna Polska proponuje także podwyższenie zasiłków rodzinnych. 

Solidarna Polska przygotowała pakiet ustaw, które wprowadzają zmianę stawek podatku dla oraz zwiększają zasiłek rodzinny. Władza nie jest tylko dla władzy; idą nie tylko święta, ale także kryzys.

Klub Solidarnej Polski zamierza w niedługim czasie złożyć w Sejmie projekty ustaw wprowadzające m.in. nowe stawki podatkowe. Propozycja zakłada podwyższenie stawki podatkowej z 32 do 40 proc. dla podatników o dochodach rocznych przekraczających 120 tys. zł. 

Po tych zmianach w Polsce obowiązywałyby cztery stawki podatkowe: 12 proc. dla osób najbiedniejszych; 18 proc. dla osób zarabiających rocznie do 85 tys. zł; 32 proc. dla podatników z zarobkami rocznymi w przedziale 85 tys. zł - 120 tys. zł oraz 40 proc. - dla najbogatszych. 

"Polskie państwo w chwili narastającego kryzysu i rozwarstwienia społecznego jest zobowiązane wykazać solidarność. Dlatego zdecydowaliśmy się zaproponować rozwiązania ustawowe, które będą mogły tę sytuację zmienić, które będą mogły wyrównać tę ogromną dysproporcję" - powiedział w sobotę lider SP Zbigniew Ziobro, na konferencji prasowej w Sejmie. 

Jak podkreślił, solidarność z najbardziej potrzebującymi w takim czasie jest bardzo wskazana nie tylko z uwagi na zbliżające się święta, ale przede wszystkim z uwagi na kryzys, wzrost cen i kosztów życia. 

Europoseł SP Tadeusz Cymański przekonywał z kolei, że najwyższą 40 proc. stawką podatkową objęte zostałoby bardzo wąskie grono ludzi. Jak zaznaczył, pieniądze z tych podatków zostałyby skierowane na grupę podatników, których dochody nie przekraczają miesięcznie minimum socjalnego. 

"Jest zawstydzające i przykre, że w Polsce osoby z najniższej grupy dochodowej, które mają na rękę ponad 600 zł miesięcznie płacą podatek dochodowy. (...) Nasze propozycje to jest wyraz solidaryzmu. W wielu krajach Europy Zachodniej tak się dzieje. To jest uczciwe, rzetelne, sprawiedliwe i solidarne" - argumentował Tadeusz Cymański. 

Podkreślił, że nie wyobraża sobie, aby w polskim parlamencie nie znalazła się większość, która nie poparłaby proponowanych przez Solidarną Polskę rozwiązań. 

"Chyba, że to będą ludzie bez serca, ale parlamentarzyści mają to serce. Ja w to wierze, bo jeżeli przestaniemy wierzyć, że władza nie jest tylko dla władzy, a jest dla ludzi, to naprawdę byłoby to coś fatalnego. Idą nie tylko święta, ale idzie kryzys" - powiedział Tadeusz Cymański. 

Solidarna Polska proponuje także zwiększenie zasiłku rodzinnego, co miałoby pomóc ubogim młodym rodzinom, które decydują się na dzieci. Poseł SP Andrzej Romanek wyjaśnił, że jego klub proponuje podniesienie zasiłku rodzinnego - na pierwsze dziecko do 5 lat do 102 zł, na drugie dziecko - 136 zł, na trzecie - 204 zł. 

"Bomba demograficzna tyka i my chcemy tę bombę rozbroić, a tyka coraz szybciej. Czasu mamy coraz mniej" - mówił Andrzej Romanek. 

Z kolei Zbigniew Ziobro podkreślił, że obecnie młodzi Polacy, którzy decydują się mieć więcej niż dwoje dzieci, żyją często w niezwykle trudnych warunkach. W jego ocenie należy się zastanowić, jak polskie państwo może systemowo pomagać młodym rodzinom. 

"Wierzę, że w tym okresie świątecznym nie zabranie dobrej woli i refleksji Donaldowi Tuskowi i ludziom, którzy mają odpowiedzialność za polskie państwo i za ludzi, którzy dzisiaj borykają się z tak wielkimi problemami. Nie możemy ich zostawić samych" - przekonywał Zbigniew Ziobro.

Oświadczenie prasowe dot. pakietu gospodarczego Solidarnej Polski.

W dobie kryzysu Solidarna Polska jest przekonana, że należy mieć odwagę, nie tylko mówić o problemie osób najuboższych i rodzin wielodzietnych, ale również przedstawić konkretne propozycje, które są drogą do rozwiązania tych problemów. 

Po pierwsze: Pomoc dla osób o niskich dochodach. W Polsce są tysiące ludzi, których sytuacja materialna wobec kryzysu i drożyzny staję się coraz trudniejsza. Według aktualnych danych OECD z 2011 roku, Polska znajduje się w czołówce krajów o największym rozwarstwieniu społecznym ponieważ średnie dochody najbogatszych Polaków są około 13,5 razy!!! wyższe niż dochody najuboższych obywateli naszego kraju. OECD przedstawiło również dane porównawcze odnośnie wysokości wskaźnika rozwarstwienia Giniego – w Polsce wartość tego wskaźnika należy do najwyższych z krajów rozwiniętych i wynosi 0,37%. 

Według ekspertów w ciągu ostatnich 20 lat wskaźnik ten zwiększył się aż o 11 punktów procentowych (od 0,26 do 0,37) co oznacza, że rozwarstwienie w naszym kraju się systematycznie pogłębiało i to najszybciej spośród wszystkich krajów rozwiniętych. 

Drogą do rozwiązania tych problemów jest obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 12% dla osób o dochodach poniżej minimum socjalnego (tj. 11.158, 00 zł. rocznie) przy jednoczesnym zwiększeniu stawki opodatkowania z 32% do 40% dla bardzo wąskiej grupy (ok. 1% podatników) najlepiej zarabiających, czyli osób o dochodach rocznych przekraczających 120.000,00 zł netto. 

Po drugie: Pomoc dla rodzin wielodzietnych. Najtrudniej ww. sytuacje znoszą rodziny wielodzietne. Przekłada się to na ogromny kryzys demograficzny przez narastający brak zachęt ekonomicznych i polityki prorodzinnej państwa. 

Dzisiaj rodziny, które posiadają dziecko mogą liczyć na symboliczną pomoc państwa, jeżeli ich dochód nie przekracza 504 zł na członka rodziny. Aktualnie zasiłek na dziecko wynosi zaledwie - odpowiednio: 
- 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 
- 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 
- 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Dla przełamania impasu w demografii niezbędne jest zwiększenie roli podstawowego instrumentu polityki prorodzinnej jakim jest zasiłek rodzinny. Solidarna Polska proponuje zwiększenie aktualnych zasiłków w zależności od ilości dzieci odpowiednio o: 50%, 100%, 200%. Co spowoduje, że państwo przeznaczy: 
- z 68 zł na 102 zł na 1 dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, z 68 zł na 102,00 zł na 2 dziecko, z 68 zł na 136,00 zł na 3 dziecko, 
- z 91 zł na 136 zł 1 na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, z 91 na 182 zł na 2 dziecko, z 91zł na 273 zł na 3 dziecko, 
- z 98 zł na 147 zł na 1 dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, z 98 zł na 196 zł na 2 dziecko, z 98 zł na 273 zł na 3 dziecko. 

Po trzecie: Walka z wykluczeniem dzieci. Niezmieniany od 7 lat próg uprawniający do zasiłku tj. 504 zł dochodu na członka rodziny spowodował wykluczenie z systemu wsparcia ponad 2,5 miliona dzieci. Według aktualnego raportu GUS zasięg ubóstwa w Polsce obejmuje niemal jedna czwartą dzieci, które żyją w warunkach poniżej granicy ubóstwa relatywnego. 

W związku z powyższym Solidarna Polska proponuję poniesienie progu dochodowego uprawniającego do zasiłku z 504 zł na 600 zł. 

Ponadto w Polsce potrzebna jest wprowadzenie podatku od banków i sklepów wielkopowiechniowych. 

Realne propozycje – Solidarna Polska wskazuje źródła: 

Opisane rozwiązania są realne do przeprowadzenia. Mamy świadomości „ze z pustego i Salomon nie naleje” i wskazujemy źródła realizacji naszych projektów m.in dochody z podwyższonego podatku VAT na artykuły dziecięce, podatku bankowego oraz podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. 

W czasach kryzysu przedmiotowe propozycję są racjonalne, rozsądne i wyważone – jednocześnie sprawdzone w wielu krajach Europy Zachodniej. 

Niezależnie od tego Solidarna Polska pracuje mad propozycjami wydłużenia urlopów macierzyńskich, oraz zabezpieczenia socjalnego dla kobiet wychowujących kilkoro dzieci. 

Solidarna Polska ma odwagę nie tylko to powiedzieć, ale ma też odwagę zgłosić konkretne projekty ustaw, które wychodzą naprzeciw największych problemom polskich obywateli. Liczymy na rzeczową rozmowę w tej sprawie z przedstawicielami koalicji rządowej, zwłaszcza z premierem Donaldem Tuskiem. 

Jesteśmy gotowi na kompromisy - byle tylko pomoc ludziom, którym żyje się w Polsce dziś co raz trudniej. 

Szczegóły rozwiązań: 

Co dajemy i komu... 
Obniżamy podatek dochodowy od osób fizycznych z 18% na 12% dla podatników o dochodzie rocznym poniżej 11.158,00 zł. (dochód miesięczny poniżej minimum socjalnego tj. 929,76 zł.) W praktyce dotyczyć to będzie znaczącej grupy emerytów i rencistów o najniższych dochodach, w tym blisko 0,5 miliona otrzymujących najniższą emeryturę i rentę (najniższa emerytura 728,18 złotych brutto, najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 560,13 zł. brutto, najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa 873,82 zł. brutto, najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową672,16 zł. brutto. 
Źródło finansowania. Wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych z 32% do 40% dla podatników o dochodzie rocznym powyżej 120.000,00 zł. dochód miesięczny powyżej 10.000 zł. (w 2010 r. na ogólna liczbę 24,5 miliona podatników podatek według skali 32% czyli zarabiających powyżej 85 .528 zł. było 463.567 tj. 1,89%). W praktyce zmiana będzie oznaczać uszczuplenia dochodów dla bardzo wąskiej grupy najlepiej zarabiających podatników – przy wspólnym rozliczaniu małżonków dochód roczny powyżej ćwierć miliona zł. 

Zwiększamy wysokość zasiłku rodzinnego odpowiednio z 68 zł na 102 złna 1 dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, z 68 zł na 102,00 zł na 2 dziecko, z 68 zł na 136,00 zł na 3 dziecko. Z 91 zł na 136 zł 1 na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, z 91 na 182 zł na 2 dziecko, z 91 na 273 zł na 3 dziecko. 
Źródło finansowania. Z 98 zł na 147 zł na 1 dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, z 98 zł na 196 zł na 2 dziecko, z 98 zł na 273 zł na 3 dziecko. W latach 2004-2010 koszty utrzymania rodzin mierzone wskaźnikiem inflacji wzrosły o 21%. Jednocześnie wysokość zasiłków rodzinnych była utrzymywana na bardzo niskim poziomie – ich wzrost od 1 listopada 2009 nie wpłynął na wzrost liczby urodzeń. Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem na dzieci w krajach UE. Niezależnie od niskiego poziomu świadczenia „zamrożenie” przez 7 lat (2004-2011) progu dochodowego uprawniającego do jego otrzymania spowodowało utratę tych skromnych uprawnień finansowych dla ponad 2,5 miliona dzieci ( z 5,5 miliona na 3 miliony). Wzrost podatku VAT w 2012 r. na artykuły dziecięce z 7% na 23 % 

Dofinansowanie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Rezerwy Demograficznej 
Źródło finansowania. Podatek w wysokości 0,3% od aktywów instytucji finansowych (banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji fundusze inwestycyjne itd.) Wpływy około 4 miliardów.