Kroki prawne Solidarnej Polski wobec koncesji dla TV Trwam.

Klub Parlamentarny Solidarna Polska zapowiedział, że we wtorek zawiadomi prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z nieprzyznaniem TV Trwam koncesji na nadawanie na multipleksie cyfrowym. Nie jest jasne dla nas, na jakiej podstawie TV Trwam nie dostała koncesji. Uważamy, że takie działania KRRiT naruszają konstytucję, przepisy ustawy o KRRiT oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Chcemy, by prokuratura sprawdziła, czy urzędnicy KRRiT w sposób właściwy i odpowiedni zebrali dokumenty i ocenili wszelkie okoliczności, które dały podstawy do odmowy przyznania koncesji - powiedział we wtorek (2012.01.31) na konferencji prasowej szef Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska Arkadiusz Mularczyk. Domagamy się, aby prokurator generalny dokonał weryfikacji procesu koncesyjnego. KRRiT, przez nieprzyznanie TV Trwam koncesji, mogła dopuścić się przestępstwa "urzędniczego przekroczenia uprawnień" oraz niedopełnienia obowiązków przy procesie zbierania dokumentacji. Arkadiusz Mularczyk poinformował, że w sprawie koncesji dla TV Trwam Solidarna Polska złoży wniosek do prezes UOKiK. "Uważamy, że z punktu widzenia wolności słowa i pluralizmu w mediach ten proces koncesyjny powinien być zbadany, zarówno przez prokuraturę jak i UOKiK" - powiedział Arkadiusz Mularczyk.