Solidarna Polska podnosi z całą mocą kwestie konieczności ratyfikacji paktu fiskalnego i euro w referendum.

Solidarna Polska ocenia negatywnie rząd za przyłączenie się do paktu fiskalnego. Polska znajduje się teraz "pod stołem, a nie przy stole" - powiedział (2012.01.31) na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska europoseł Jacek Kurski. Po takiej klęsce premier Tusk i minister Sikorski powinni się zastanowić, czy nadal warto dla Rzeczypospolitej Polskiej być premierem i ministrem spraw zagranicznych - dodał poseł Solidarnej Polski Ludwik Dorn. Zbudowano narrację, że jakkolwiek pakt fiskalny jest trudny, kłopotliwy, stanowi jakieś wyzwanie, to będzie wielki sukces, bo Polska będzie przy stole, będzie zapraszana na posiedzenia strefy euro, będzie informowana, będzie w jakiś sposób uczestniczyć w decyzjach - powiedział Jacek Kurski. Premier Donald Tusk poniósł klęskę w tej sprawie. Jest to "symboliczna, historyczna, rozpaczliwa" klęska rządu. Wymagająca od obozu patriotycznego, od wszystkich sił, które widzą interes Polski na pierwszym planie, współdziałania w celu powstrzymania tej fatalnej, niszczącej pozycję Polski na arenie międzynarodowej polityki Donalda Tuska. Kolejny projekt międzynarodowy, w który zaangażowała się Polska, nakłada na nasz kraj wyłącznie zobowiązania, a w zamian otrzymujemy tylko kary - powiedział europoseł Jacek Kurski. "Jesteśmy w sytuacji realnego podziału na tych, którzy się liczą i tych, którzy się nie liczą". Polsce - przy zgodzie Donalda Tuska - wskazano miejsce wśród tych, którzy się nie liczą. Nie liczą się tak bardzo, że nawet nie stwarza się wobec nich pozorów - dodał Ludwik Dorn. Polska polityka europejska legła w gruzach. Trzeba się zastanowić, jaki mandat i do obracania się w jakich ramach, ma rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Po takiej klęsce premier Tusk i minister Sikorski powinni się zastanowić, czy nadal warto dla Rzeczypospolitej Polskiej być premierem i ministrem spraw zagranicznych - powiedział Ludwik Dorn. Polska włączając się do paktu fiskalnego wyraziła zgodę na nowy układ sił w UE, który niekorzystnie oddziaływuje na budżet wieloletni na lata 2014-2020, ponieważ przesuwa ciężar decyzji na kraje strefy euro. Ludwik Dorn zapowiedział, że "Solidarna Polska będzie podnosiła z całą mocą kwestie konieczności ratyfikacji paktu fiskalnego w referendum i kwestię decyzji o przyszłości euro". Solidarna Polska żąda uzupełnienia porządku obrad najbliższego posiedzenia sejmu o punkt dotyczący informacji rządu ws. paktu fiskalnego. Ponadto Solidarna Polska wnioskuje o debatę nad projektami uchwał dotyczącymi polityki europejskiej.