Stop dla ACTA!

Klub Parlamentarny Solidarna Polska przygotowuje projekt uchwały sejmowej, w której będzie domagał się, aby rząd nie ratyfikował porozumienia ACTA. Solidarna Polska chce też konsultacji z udziałem m.in. szefów klubów parlamentarnych, które miałyby być transmitowane online. "Przygotowujemy uchwałę sejmową, którą będziemy chcieli przedstawić wysokiej izbie 25 stycznia 2012 roku podczas posiedzenia Sejmu, czyli dzień przed podpisaniem ACTA. W tej oto uchwale sejmowej będziemy nawoływali do tego, aby rząd Donalda Tuska piórem Radosława Sikorskiego nie podpisywał tej skandalicznej umowy handlowej" - powiedział rzecznik Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska Patryk Jaki na konferencji prasowej w Sejmie (2012.01.23). Wyraził nadzieję, że dyskusja nad projektem uchwały będzie okazją do merytorycznej debaty i zadania trudnych pytań członkom rządu. Solidarna Polska przygotowuje także list do premiera Donalda Tuska, w którym zaapeluje o rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie ACTA. Mieliby w nich uczestniczyć m.in. szefowie klubów parlamentarnych oraz przedstawiciele środowiska internautów. "Będziemy domagali się od Donalda Tuska, aby te konsultacje miały charakter transparentny i były dostępne dla opinii publicznej. Żądamy od Donalda Tuska, aby przebieg tych konsultacji był transmitowany w internecie, aby wszyscy obywatele naszego kraju, którzy są tak zbulwersowani tą sytuacją, mogli na bieżąco śledzić, jakie argumenty ma polski rząd, chcący podpisać tę skandaliczną umowę handlową" - powiedział Patryk Jaki.

Dnia 23.01.2012r. w gmachu Sejmu odbyła się konferencja prasowa Klubu Parlamentarnego „Solidarna Polska”, w którym udział wzięli rzecznik klubu Patryk Jaki i poseł Andrzej Dąbrowski.

Na konferencji poseł Patryk Jaki wystąpił z netbookiem. Netbook jest dla mnie podstawowym narzędziem pracy, tak samo, jak dla wielu Polaków – powiedział. Po 26. stycznia ja i miliony Polaków nie będziemy mogli korzystać z tych narzędzi jak do tej pory. Jeśli powstanie komisja ACTA, otrzyma ona bezprecedensowe narzędzia, które pozwolą na inwigilowanie obywateli, korzystających z Internetu. ACTA bowiem nie będzie miała nad sobą żadnej instytucji, która będzie ich nadzorować. Nieznane są jej uprawnienia i obowiązki. Internauci pytający o zakres jej kompetencji, nie otrzymują odpowiedzi.

Porozumienie niesie ze sobą poważna możliwość wprowadzenia cenzury – podkreślił poseł Andrzej Dąbrowski. Cała sprawa jest tak ściśle tajna, że do końca nikt nie wie, o co w niej chodzi – ironizował. Nawet na forum ONZ padały tylko szczątkowe informacje, a my możemy się jedynie domyślać, jakie będą konsekwencje ewentualnego podpisania traktatu. Sprawa budzi protesty i nie ma w tym niczego dziwnego, ponieważ internauci nie mieli możliwości wypowiedzenia się. Musimy się powstrzymać z podpisywaniem umowy, dopóki nie przeanalizujemy niebezpieczeństw, jakie może pociągnąć za sobą ACTA – powiedział poseł Dąbrowski.

Na to, że polski rząd stosował cenzurę wcześniej, dowody można znaleźć m.in. w Raporcie Przejrzystości Google, w którym to opublikowano, że rząd chciał usunięcia z witryn internetowych 71 elementów, a żądał wydania 319 internautów, czyścił pola internetowe – powiedział Patryk Jaki. Zapowiedział także, że Klub Parlamentarny „Solidarna Polska” przygotowuje uchwałę sejmową, która zostanie przedstawiona jutro. Uchwała ta nawołuje do odstąpienia od podpisywania tej skandalicznej umowy handlowej. Na posiedzeniu Sejmu zostanie ona zaprezentowana 25.01. Mamy nadzieję, że będzie ona podstawą do merytorycznej dyskusji – powiedział Jaki. Ponadto „Solidarna Polska” wystosuje pismo do Premiera Rady Ministrów o rozszerzenie konsultacji o szefów klubów parlamentarnych i środowiska internetowe. Co więcej, konsultacje te powinny być dostępne dla opinii publicznej i mają być transmitowane bezpośrednio w Internecie. Rzecznik prasowy zapowiedział także, że członkowie klubu będą brali udział we wszystkich akcjach protestacyjnych.