Solidarna Polska żąda referendum w sprawie euro i paktu fiskalnego.

Polacy mają prawo do decydowania w sprawach, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa ich oszczędności i całej gospodarki. Zarówno przyjęcie euro jak i uczestniczenie Polski w tak zwanym „pakcie fiskalnym” będzie miało istotne konsekwencje dla każdej polskiej rodziny. Dlatego też, decyzje w tych sprawach powinny zapadać wyłącznie po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Naród w referendum. Posłowie Solidarnej Polski zapowiedzieli złożenie projektu uchwały do laski marszałkowskiej. Uchwała zawiera apel o podjęcie decyzji w drodze referendum ogólnokrajowego. Także podpisanie umowy określanej jako „pakt fiskalny” powinno mieć miejsce dopiero po wyrażeniu swojej opinii przez społeczeństwo w referendum. Projekt uchwały podkreśla, że wprowadzenie Polski do strefy euro może mieć znaczny wpływ na funkcjonowanie polskich rodzin. Decyzja w sprawie tak wiążącej i ważnej dla całego państwa powinna zapaść po wyrażeniu opinii przez społeczeństwo w drodze referendum ogólnokrajowego. Ponadto, projekt wskazuje na dwa przykłady państw, które zdecydowały o nieprzystępowaniu do strefy euro – Danii, która uzyskała klauzulę opt-out oraz Szwecji, która nie weszła do ERM II - w 2003 roku większość Szwedów zagłosowała przeciw przyjęciu euro. W uchwale zostało zaznaczone także, że przyjęcie euro w innych krajach doprowadziło do wzrostu cen, a to w znacznej mierze przyczyniło się do zubożenia społeczeństwa - przyjęcie euro przez Polskę w obecnej sytuacji i warunkach również miałoby niekorzystne konsekwencje.