Klub Parlamentarny Solidarna Polska wnioskuje o ukaranie posła Pawła Olszewskiego za niegodną posła wypowiedź pod adresem o. Tadeusza Rydzyka.

W dniu dzisiejszym (2012.02.14) Klub Parlamentarny Solidarna Polska złoży do przewodniczącej Komisji Etyki Poselskiej wniosek o ukaranie Pawła Olszewskiego, który swą wypowiedzią na portalu Twitter naruszył zasadę dbałości o dobre imię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażonej w art. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r. Zasady Etyki Poselskiej (M. P. Nr 24, poz. 338). Wniosek argumentujemy tym, że wpis łamie wszystkie normy kulturowe i obyczajowe, jakie obowiązują od wielu wieków w Polsce w stosunku do osób duchownych. Używanie w stosunku do osób duchownych zwrotu per „pan” jest niestosowne, wbrew etykiecie. Poseł Paweł Olszewski jako doświadczony parlamentarzysta powinien swoim zachowaniem dawać przykład Polakom, dlatego też wpisy oraz wypowiedzi powinny być przemyślane i kulturalne. Ponadto, skierujemy list do przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO Rafała Grupińskiego w celu wyjaśnienia, czy wypowiedzi posła Olszewskiego są oficjalnym stanowiskiem PO, a także apelujemy do przewodniczącego klubu PO o wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnej wobec posła Olszewskiego. - Zamierzamy złożyć wniosek do komisji etyki za niegodną posła wypowiedź pod adresem o. Tadeusza Rydzyka - powiedział szef klubu Solidarnej Polski Arkadiusz Mularczyk. Jak mówił, "ten język nienawiści nie służy polskiej demokracji". Arkadiusz Mularczyk ocenił, że atakowanie przez członków partii rządzącej przedstawicieli Kościoła katolickiego jest niegodne. Jednocześnie zapowiedział, że klub Solidarnej Polski będzie się domagał od szefa klubu PO Rafała Grupińskiego odniesienia się do wypowiedzi Olszewskiego. Arkadiusz Mularczyk tłumaczył, że Olszewski jest osobą funkcyjną w klubie PO, więc Grupiński powinien wyjaśnić czy jego wypowiedź jest oficjalnym stanowiskiem klubu PO, czy też są to "indywidualne wygłupy" posła Olszewskiego.