Solidarna Polska o rządowym projekcie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (poseł SP - Józef Rojek).

Józef Rojek - poseł SP.
Mówiąc dzisiaj o tej ustawie i o kwocie 1,8 mld zł jako podatku, przywołuję w pamięci epizod z tamtej kadencji, kiedy to minister skarbu państwa chwalił się, że sprzedał duży pakiet akcji po 100 zł. Nie było to dawno – rok temu. Analitycy wyliczyli, że Skarb Państwa stracił wtedy ok. 2 mld zł. I my dzisiaj o te 2 mld walczymy. Nie jednorazowo. Do czego zmierza polityka tego rządu? Pytanie o tamten przypadek: Komu państwo dało zarobić, jeżeli analitycy tak to ocenili? Panie ministrze, chyba wszyscy siedzący na tej sali mówimy: tak, oczywiście, wszyscy Polacy mają prawo do jakiegoś podatku od kopalin, od tego bogactwa. Ale czy kopaliny powinny być tak wysoko opodatkowane? Jaki algorytm zdecydował, że to jest właśnie taka kwota? Czy właśnie 1,8 mld zł ekstra nie trzeba było do budżetu w tym roku? Panie ministrze, następne pytanie. Czy w Polsce jedynymi kopalinami są miedź i srebro? Nie ma innych kopalin? Dlaczego taką właśnie ustawę przygotowuje się jednostkowo? Po to, żeby wyciągnąć to, co jeszcze pozostało w tej firmie. Drodzy państwo, nie jestem z tamtych stron, ale byłem w zagłębiu lubińskim jakiś rok temu i widziałem, jak to wygląda. Ta firma dzieli się z samorządami, to widać. To też jest Polska, drodzy państwo, bo tu ktoś to powiedział, tak, to też jest Polska. To widać w tamtym rejonie, że jest mecenas i ktoś, kto wspomaga samorządy.