Solidarna Polska o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (poseł SP - Jan Ziobro).

Jan Ziobro - poseł SP.
W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do sprawozdania Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o sporcie. Zmiana ustawy ma na celu nałożenie obowiązku używania godła na reprezentacyjnych koszulkach polskich sportowców. Inicjatywa wykazana przez pana prezydenta ma służyć nie tylko temu, by pozytywnie postrzegano polskich sportowców za granicą, ma również na celu unormowanie sytuacji związanej z używaniem barw narodowych, by nie dopuścić do sytuacji, która miała miejsce na przełomie listopada i grudnia. Wszyscy dobrze wiemy, co leży u podstaw tego projektu ustawy, co było, można powiedzieć, powodem powstania tego projektu. Były to przede wszystkim liczne niepokoje społeczne, który wywołała decyzja PZPN o usunięciu godła z koszulek reprezentacji piłkarskiej. Wprowadzenie tych zmian, nałożenie tego obowiązku na polskie związki sportowe będzie nie tylko sprzyjać poprawie nastrojów społecznych, ale – miejmy nadzieję – będzie również wpływało na zwiększenie motywacji u polskich sportowców i przyczyni się do poprawy rezultatów osiąganych na arenie międzynarodowej. Warto również mieć na uwadze to, że projekt ustawy w pewien sposób odwołuje się czasem do przepisów międzynarodowych. Wiemy, że istnieje pewna gama sportów, w których niemożliwe jest używanie godła czy też barw narodowych po prostu w związku z przepisami, którymi trzeba się kierować, jeśli chodzi o pewne dyscypliny sportowe. Klub Parlamentarny Solidarna Polska ma również wątpliwości, czy godło narodowe, o które tak walczyli nasi przodkowie, nie będzie wykorzystywane do celów komercyjnych przez zachodnie korporacje i czy ten projekt ustawy normuje to w odpowiedni sposób. Warto się również zastanowić nad brakiem sankcji. W projekcie nie wspomina się o sankcjach, które powinny być nałożone na związki z uwagi na niedostosowanie statutu czy też przepisów, które obowiązują w danych związkach, w związku z nieużywaniem godła czy też barw narodowych. Dlatego Klub Parlamentarny Solidarna Polska wnosi o ponowne rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o sporcie w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.