Nie może być tak, że podmiot zagraniczny narusza prawa pracownicze w Polsce.

- Poprosiłem pana wicepremiera Pawlaka o zainteresowanie się tą sprawą. Nie może być tak, że podmiot zagraniczny, który oczywiście szanujemy za inwestycje w Polsce, narusza prawa pracownicze – mówił poseł Solidarnej Polski Arkadiusz Mularczyk do pracowników fabryki tyskiego Fiata, którzy protestowali przed bramą fabryki 24 lutego 2012 roku. Warto też przypomnieć, że w minionym tygodniu w Warszawie o problemach pracowników z liderem Solidarnej Polski europosłem Zbigniewem Ziobro rozmawiali przedstawiciele zakładowej „Solidarności” Wanda Stróżyk i Mateusz Gruźla. Podczas manifestacji pracowników Fiata wspierali m.in. Arkadiusz Mularczyk, poseł na Sejm RP oraz Michał Wójcik, radny Sejmiku Śląskiego, a także tyscy radni: Barbara Konieczna i Jakub Chełstowski. Poseł Arkadiusz Mularczyk powiedział, że do zarządu Fiata wysłano wcześniej pismo, na które przyszła wymijająca odpowiedź. W związku z tym po manifestacji przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przekazał petycję do dyrekcji Fiat Auto Poland. Niestety wielce „szanowna” dyrekcja nie wpuściła na teren zakładu Arkadiusza Mularczyka, Posła na Sejm RP wraz z delegację. Do odebrania petycji został oddelegowany dowódca Służby Ochrony Fabryki. Postępowanie to zdziwiło zarówno Posła oraz samorządowców uczestniczących w manifestacji przed tyskim Fiatem. Poniżej publikujemy petycję przekazaną Dyrekcji Fiat Auto Poland.

Sz. P. Andrzej Piętka - Dyrektor do Spraw Personelu i Organizacji

Fiat Auto Poland S.A. Tychy ul. Turyńska
Szanowny Panie Dyrektorze.
Prosząc Pana o przyjęcie wyrazów należnego Mu szacunku, w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, pragniemy poddać pod Pańską rozwagę poniższe refleksje.

Dostrzegamy istotną rolę społeczno – ekonomiczną, jaką na terenie regionu Śląska i Zagłębia spełnia Fiat Auto Poland – jeden z największych pracodawców w naszym kraju. Z niepokojem obserwujemy jednak szereg tendencji, które zagrażają harmonijnemu dialogowi pomiędzy pracodawcą a pracownikami w Waszym zakładzie pracy. Nie od dziś wiadomo, że dialog społeczny w Fiat Auto Poland uległ niebezpiecznemu zahamowaniu. Organizacje związkowe, szczególnie NSZZ „Solidarność”, napotyka na niezrozumiały opór, z jakim kierownictwo fabryki uniemożliwia osiągnięcie porozumienia w istotnych sprawach. Mamy tutaj na myśli utrudnienia stwarzane w toczącym się sporze zbiorowym dotyczącym wzrostu wynagrodzeń. Negujecie na przykład wyznaczenie Mediatora w sporze. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż kwestionowanie prawomocnych decyzji konstytucyjnych organów Państwa jest nie tylko nieprzemyślane, ale niebezpieczne. Stanowi to groźny precedens niedopuszczalny w Demokratycznym Państwie Prawa. Należy ubolewać, że wskutek Waszych działań – a raczej zaniechań – konieczne było wystąpienie do Ambasadora Republiki Włoskiej. Duże wątpliwości co do szczerości Waszych intencji wzbudza przebieg komisji dialogu społecznego w dniu 20.12.2011 roku. W naszym odczuciu, problemy dotyczące lokalnej społeczności należy rozwiązywać na miejscu, bez potrzeby wychodzenia z nimi na szersze forum. Czy Pana zdaniem, pracownicy są podmiotem pracy czy też raczej należy ich traktować jako bezkształtną masę? Czy dostrzega Pan walor ludzkiej pracy jako niezbędnego czynnika rozwoju gospodarczego?

Harmonia stosunków pracy przekłada się przecież bezpośrednio na ład społeczny, tak bardzo oczekiwany w naszej wspólnej Ojczyźnie. Przykłady innych krajów potwierdzają powyższą tezę. Historia ukazuje wyraźnie, iż tylko szczery i otwarty dialog społeczny nacechowany wzajemnym szacunkiem, rodzi pozytywne owoce. Natomiast jakikolwiek konflikt, szczególnie na szczeblu zakładu pracy powoduje tylko agresję i niezrozumienie. Proszę pamiętać, że wysiłek pracowników przekłada się bezpośrednio na dobry wynik finansowy firmy, a więc na jej zysk netto. Powszechnie wiadomo, iż Fiat Auto Poland taki właśnie zysk osiąga. Czy Pana zdaniem, możliwa jest efektywna praca w fabryce, gdzie można ją stracić z powodu „nadmiernej chorobliwości” czy też „ nieprzydatności zawodowej”? Sformułowane w ten sposób kategorie zarzutów nie są w ogóle sprecyzowane i tak naprawdę nikt nie wie, jak należy je rozumieć? Należy zdać sobie sprawę z faktu, iż na gruncie prawa pracy Wasze decyzje personalne ulegają pozytywnej weryfikacji.

Szanowny Panie Dyrektorze.
Nie jest naszym celem wywoływanie konfliktu w zakładach Fiat Auto Poland. Nie jest naszym zamiarem niszczenie zakładu pracy, który przecież zapewnia byt kilkunastu tysiącom polskich rodzin. Jako rodząca się istotna siła społeczna, nie możemy jednak przechodzić obojętnie wobec palących problemów z zakładzie. Składając na Pana ręce powyższe spostrzeżenia wyrażamy nadzieję na podjęcie działań inicjujących tak długo oczekiwany przez każdą ze stron dialog społeczny.
Z wyrazami szacunku
Klub Parlamentarny Solidarna Polska
Poseł na Sejm RP
/-/ Arkadiusz Mularczyk