Konwencja regionalna Solidarnej Polski w Szczecinie (2012.03.17).

Na konwencji regionalnej Solidarnej Polski w Szczecinie (2012.03.17) europoseł Jacek Kurski przedstawił propozycje, które mają być zawarte w przygotowywanym na kongres założycielski dokumencie programowym. Jacek Kurski powiedział, że najważniejszą kwestią w programie partii będzie budowa systemu prorodzinnego, który pozwoli na zwiększenie urodzeń w Polsce. Według niego, aby zachęcić Polaków do posiadania większej liczby dzieci, trzeba więcej pieniędzy przeznaczyć na zasiłki rodzinne. Powinny one wynosić od 200 do 250 zł miesięcznie na jedno dziecko w rodzinie. Nie jest tak, że Polki w ogóle nie chcą rodzić dzieci. W Wielkiej Brytanii statystycznie Polki rodzą więcej dzieci niż Polki w kraju. Fundusze na finansowanie proponowanych zasiłków prorodzinnych mają pochodzić z podatków, które mają płacić duże, zagraniczne sieci handlowe i banki. Taki podatek pozwoli na zatrzymanie w kraju "milionów złotych, które wypływają teraz z Polski". Kolejnym istotnym punktem programu ma być wsparcie polskich przedsiębiorców, którzy mają "utrudnione życie" przez panującą biurokrację i wysokie podatki. Polskich przedsiębiorców powinny dotyczyć tylko zobowiązania wynikające z prawa unijnego, bez dodatkowych podatków w Polsce. Europoseł Solidarnej Polski Jacek Kurski odniósł się także do propozycji likwidacji Funduszu Kościelnego. Według niego duchowni, wykonujący heroiczną, pozytywna pracę dla ludzkości, powinny mieć finansowane składki z budżetu państwa. W ocenie Jacka Kurskiego całe zamieszanie z Funduszem Kościelnym jest niepotrzebne i odpowiada na propagandowe zapotrzebowanie PO.