Solidarna Polska o propozycji ministerstwa sprawiedliwości w sprawie likwidacji sądów w Polsce.

Solidarna Polska wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów ministerstwa sprawiedliwości likwidacji około 130 jednostek sądów rejonowych w Polsce. Te plany ministra sprawiedliwości nie wniosą istotnej oszczędności, która ewentualnie mogłaby być jedynym uzasadnieniem dla tego typu planu - powiedziała na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska posłanka Beata Kempa. Solidarna Polska uważa, że reforma przygotowana przez ministerstwo sprawiedliwości będzie prowadziła do bardzo dużego zamieszania i nie spowoduje poprawy prowadzonych postępowań w sądach. Solidarna Polska proponuje zupełnie inne rozwiązania, które przyczynią się do zwiększenia efektywności prowadzonych postępowań sądowych w Polsce - kliknij tutaj i oglądaj konferencję prasową KP Solidarna Polska ws. sądów. Zobacz - Stanowisko Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska z dnia 1 marca 2012 roku.


Stanowisko Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska z dnia 1 marca 2012 roku.

Klub Parlamentarny Solidarna Polska w związku z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości znoszącym około 130 sądów rejonowych w Polsce, a także planowanym zniesieniem niektórych sądów okręgowych, wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów likwidacji Sądów rejonowych oraz Sądów okręgowych. 

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w zakresie struktury sądownictwa powszechnego, przyjmujące jako jedyne kryterium istnienia sądu liczbę etatów orzeczniczych w danym sądzie, a pomijające sprawność działania poszczególnych jednostek i potrzeby społeczne obywateli, w ocenie Solidarnej Polski, nie poprawią funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 

Wskazujemy, że nadal nieznane są powody, dla których w założeniach projektu rozporządzenia przewidziano do likwidacji około 130 sądy rejonowe. Sądy te prawidłowo wywiązują się z nałożonych na nie obowiązków orzeczniczych, co poddaje w wątpliwość celowość projektowanych zmian, które winny przecież zmierzać do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. 

Klub Parlamentarny Solidarna Polska nie aprobuje także dyskutowanych przy tej okazji planów Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie utworzenia wydziałów zamiejscowych w miejsce niektórych istniejących obecnie sądów okręgowych, w szczególności propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do likwidacji Sądów Okręgowych i utworzenia w ich miejsce wydziałów zamiejscowych jakiegokolwiek innego sądu okręgowego. 

Jednostka sądownictwa na poziomie okręgów dobrze służy społeczeństwu i spełnia cele zakładane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie sprawności postępowania i zwiększenia dostępu obywateli do sądu. Zarówno bowiem Sądy Okręgowe w strukturze którego działają sądy rejonowe, zapewniają prawidłowe i sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości na obszarze wskazanej właściwości. 

W tych okolicznościach Klub Parlamentarny Solidarna Polska stanowczo sprzeciwia się zniesieniu 130 Sądów Rejonowych oraz Okręgowych. 

Klub Parlamentarny Solidarna Polska domaga się, aby niezbędne reformy w strukturze sądownictwa były dokonywane w sposób racjonalny, po głębokiej analizie każdej z pozycji i w atmosferze konsultacji społecznych.