Solidarna Polska przeciwko fatalnej polityce rolnej rządu.

Jacek Bogucki - poseł Solidarnej Polski.
Mediom umykają bardzo istotne sprawy. Jedną z nich jest walka o ubezpieczenia zdrowotne dla rolników. 1 lutego 2012 w życie weszła ustawa regulująca tę kwestię - powiedział (2012.03.09) na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska poseł Jacek Bogucki. Solidarna Polska już na etapie jej uchwalania kwestionowała podstawowe założenia projektu. Podstawowym błędem ustawy jest bowiem obciążenie rolników kolejnymi kosztami. Składki będą teraz naliczane w zależności od liczby właścicieli i użytkowników ziemi, podczas gdy zawsze powstawały one w oparciu o powierzchnię terenu. Oznacza to, że każdy użytkownik będzie musiał te składki odprowadzać. KRUS poszedł o krok dalej i w formularzach, które muszą wypełnić rolnicy, wpisał za nich powierzchnię ich gospodarstw, często zawyżoną. Na skutek tego użytkownik ziemi musi często płacić nawet kilkakrotną równowartość składki zdrowotnej - powiedział Jacek Bogucki. Sytuacja jest skandaliczna, ponieważ rząd obciąża społeczeństwo kolejnymi podatkami. Także system dopłat do oprocentowania kredytów dla rolników stanowi poważny problem. W tym roku przeznaczono na ten cel fundusze tak małe, że wyczerpały się one przed upływem lutego. Dla porównania w tamtym roku pieniądze skończyły się dopiero w jego drugiej połowie. Prawdopodobnie spowodowane jest to faktem, że w 2012 roku na dopłaty przeznaczono jedynie 10 milionów złotych. Dla rolników oznacza to tyle, że nie mogąc wziąć kredytu preferowanego, muszą decydować się na kredyty komercyjne lub stracić dobytek swojego życia, albowiem obowiązujące prawo pozwala na sprzedanie ziemi razem z dzierżawcą, którego nowy właściciel będzie mógł się pozbyć. Apelujemy, by ministerstwo rolnictwa przeznaczyło niewykorzystane na ten rok środki na dopłaty dla rolników. Obecny rząd nie ma pojęcia o rolnictwie i doprowadza swoimi działaniami do bankructwa wielu ludzi. Solidarna Polska na taki stan rzeczy zdecydowanie się nie zgadza. Kliknij tutaj i oglądaj konferencję Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska ws. planów koalicji rządzącej wobec rolników: składki na ubezpieczenia zdrowotne rolników oraz kredyty preferencyjne.