Solidarna Polska w obronie praw pracowniczych w fabryce Fiat Auto Poland.

Arkadiusz Mularczyk - poseł SP.
Nie może być tak, że podmiot zagraniczny, który oczywiście szanujemy za inwestycje w Polsce, narusza prawa pracownicze – powiedział przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska Arkadiusz Mularczyk. Solidarna Polska zwróci się do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o nadzór nad postępowaniami, które będą toczyły się w prokuraturze w Bielsku Białej. Chcemy, aby ta sprawa była rzetelnie wyjaśniona, czy dochodzi do łamania praw pracowniczych, czy dochodzi do łamania ustawy o związkach zawodowych - powiedział Arkadiusz Mularczyk. Dostrzegamy istotną rolę społeczno–ekonomiczną, jaką na terenie regionu Śląska i Zagłębia spełnia Fiat Auto Poland. Z niepokojem obserwujemy jednak szereg tendencji, które zagrażają harmonijnemu dialogowi pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Wiadomo, że dialog społeczny w Fiat Auto Poland uległ niebezpiecznemu zahamowaniu. Organizacje związkowe, szczególnie NSZZ „Solidarność”, napotyka na niezrozumiały opór, z jakim kierownictwo fabryki uniemożliwia osiągnięcie porozumienia w istotnych sprawach. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż kwestionowanie prawomocnych decyzji konstytucyjnych organów Państwa jest nie tylko nieprzemyślane, ale niebezpieczne. Stanowi to groźny precedens niedopuszczalny w Demokratycznym Państwie Prawa. Harmonia stosunków pracy przekłada się przecież bezpośrednio na ład społeczny, tak bardzo oczekiwany w naszej wspólnej Ojczyźnie. Przykłady innych krajów potwierdzają powyższą tezę. Nie jest naszym celem wywoływanie konfliktu w zakładach Fiat Auto Poland. Nie jest naszym zamiarem niszczenie zakładu pracy, który przecież zapewnia byt kilkunastu tysiącom polskich rodzin. Nie możemy jednak przechodzić obojętnie wobec palących problemów pracowniczych. Wyrażamy nadzieję na podjęcie działań inicjujących tak długo oczekiwany przez każdą ze stron dialog społeczny. Kliknij tutaj i oglądaj konferencję prasową Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska ws. praw pracowniczych.