Solidarna Polska w obronie pracowników.

W czwartek 8 marca 2012 roku o godz. 11.00 z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska w Ministerstwie Gospodarki odbędzie się spotkanie dotyczące sytuacji pracowniczej oraz braku dialogu ze strony pracodawców polskich zakładów Fiat ze związkami zawodowymi. W spotkaniu wezmą udział: Arkadiusz Mularczyk – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, Mieczysław Kasprzak - Wiceminister Gospodarki, Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wanda Stróżyk - Przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland, Marcin Tyrna - Przewodniczący Zarz. Reg. Podbeskidzie NSZZ Solidarność Bielsko Biała, Marian Sienkowski - Członek Prezydium MOZ NSZZ Solidarność FAP, oraz Mateusz Gruźla - Członek Prezydium MOZ NSZZ Solidarność FAP.