Rząd powinien prowadzić w sprawie UE fundamentalnie inną politykę.

Zachowanie złotówki, wzmocnienie rynku wewnętrznego, współpraca państw środkowoeuropejskich na forum Unii Europejskiej, koordynacja działań unijnych państw zachowujących waluty narodowe - to według Zbigniewa Ziobry i Marka Jurka podstawowe zasady dające "realną alternatywę" dla polityki rządu Donalda Tuska. Liderzy Solidarnej Polski i Prawicy Rzeczypospolitej przedstawili w sobotę (2011.12.10) na wspólnej konferencji prasowej stanowisko dotyczące tego, jak według nich powinna wyglądać polska polityka w Unii Europejskiej. Impulsem dla wspólnego zaprezentowania przez Zbigniewa Ziobro i Marka Jurka poglądów w tej kwestii był zakończony w piątek szczyt UE. Zbigniew Ziobro ocenił, że należy przyjąć inny punkt widzenia i kierunek rozwiązywania problemów w Europie. Lider Solidarnej Polski ocenił, że "polski rząd powinien prowadzić w tej sprawie fundamentalnie inną politykę". Marek Jurek przedstawił podstawowe zasady, które - według Solidarnej Polski i Prawicy Rzeczypospolitej - powinny obowiązywać w polskiej polityce na forum europejskim. Są to: zachowanie przez Polskę waluty narodowej, gdyż jest to konieczny warunek konkurencyjności polskich przedsiębiorstw; wzmocnienie rynku wewnętrznego, bo musimy mieć silny popyt wewnętrzny, by był drugim filarem gospodarki obok eksportu, a z tym wiąże się wzmocnienie polskich rodzin, by były zdolne do dokonywania zakupów i podtrzymywania tym samym popytu wewnętrznego. Ponadto według Zbigniewa Ziobro i Marka Jurka, Polska w Unii Europejskiej powinna działać na rzecz silnej współpracy państw regionu Europy Środkowej oraz tego, by koordynowana była współpraca państw unijnych, które zachowują walutę narodową. "Te zasady, to jest realna alternatywa dla polityki obecnego rządu" - powiedział Marek Jurek. 
Źródło: http://www.polskatimes.pl/fakty/481776,solidarna-polska-rzad-powinien-prowadzic-w-sprawie-ue,id,t.html