Projekt nowelizacji kodeksu wyborczego.

Patryk Jaki, Arkadiusz Mularczyk, Jerzy Rębek.
Solidarna Polska składa do laski marszałkowskiej projekt ustawy nowelizującej kodeks wyborczy. Nowela polega na wprowadzeniu zmian w drugiej turze głosowania w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Obowiązujące przepisy nie precyzują bowiem, czy pracownicy administracji samorządowej mogą dopisywać pomiędzy pierwszą a druga turą do list wyborców spoza okręgu. Tę lukę prawną nieumiejętnie wypełnia orzecznictwo sądów powszechnych, w którym panuje duża dowolność interpretacji faktów, co sprawia, że nie ma zgodności sądów w tej kwestii i często dochodzi do sytuacji, w których osoby, które dopisały się do list przed drugą turą, wpływają znacznie na ostateczny wynik wyborów. Taka praktyka jest niesprawiedliwa z punktu widzenia osób, które w danej gminie mieszkają na stałe. Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na zjawisko migracji wyborczej, która jest bardzo poważnym problemem w wielu gminach. Przepływ wyborców z jednej miejscowości do drugiej często przeważa wynik wyborów. Taka sytuacja miała miejsce w jednej z podradomskich gmin, gdzie ponad sto osób dopisało się przed drugą turą wyborów do list i ich głosy dały zwycięstwo jednemu z kandydatów. Dlatego też proponujemy wprowadzenie zapisu, który ograniczy to zjawisko i pozwoli na udział w drugiej turze wyborów tylko tym osobom, które brały udział w głosowaniu w pierwszej turze. Posłem wnioskodawcą jest poseł Solidarnej Polski Jerzy Rębek.