Solidarna Polska proponuje zmianę ustawy o referendum.

Klub Parlamentarny Solidarna Polska.
Obserwujemy pozytywny kurs polskich obywateli, którzy dążą do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Obecnie stało się jasne, że kwestia reformy emerytalnej dojrzała do odwołania się do woli narodu i przeprowadzenia referendum. Solidaryzując się ze wszystkimi emerytami, uczestnikami dzisiejszego marszu, będącego sprzeciwem wobec projektu reformy ustawy emerytalnej, zgłaszamy projekt ustawy o referendum, który zmodyfikuje art. 5. Chcemy zmiany zapisu o podjęciu przez Sejm decyzji o rozpisaniu referendum – obecnie Sejm jedynie może podjąć taką decyzję. Proponujemy, by Sejm miał obowiązek rozpisania referendum w chwili, gdy grupa składająca wniosek będzie wynosiła 10 proc. ogółu obywateli uprawnionych do głosowania. Obecnie w Polsce uprawnionych jest 28 mln Polaków. Oznacza to, że Sejm będzie zmuszony rozpisać referendum, gdy wnioskować o to będzie 2,8 mln obywateli. Polacy udowadniają, że chcą mieć głos w sprawach wiążących, decydujących o ich przyszłości i Solidarna Polska w odpowiedzi na tę potrzebę proponuje ten projekt. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zebranie prawie 3 mln podpisów będzie trudne, jednak należy liczyć się z faktami, iż przeprowadzenie referendum wiąże się z bardzo dużymi kosztami, a przy tym powinno ono dotyczyć spraw najważniejszych dla kraju.