Solidarna Polska tworzy parlamentarny zespół ds. obniżenia cen paliw.

Patryk Jaki, Arkadiusz Mularczyk - posłowie SP.
Dziś (2012.03.14) z inicjatywy Solidarnej Polski powstał zespół parlamentarny do spraw obniżenia cen paliw. Jest to reakcja na ciągłe podnoszenie cen paliw i drastyczne oddziaływanie tego zjawiska na polską gospodarkę. Dziś zapadła także pierwsza decyzja w formie uchwały. Obecnie zespół tworzą jedynie posłowie Solidarnej Polski, jednak prowadzimy rozmowy z członkami innych klubów parlamentarnych i według wstępnych ustaleń poszczególni posłowie deklarują chęć uczestnictwa w pracach zespołu. Zapraszamy wszystkich polityków do dyskusji na ten poważny temat. Nie będzie ona miała żadnej barwy partyjnej. Zespół powstał po to, by stworzyć katalog rozwiązań tego problemu. Mamy nadzieję, że posłowie w kolejnych kadencjach Sejmu będą kontynuować naszą pracę. Chcemy przyjrzeć się cenom paliw ze strony marż i podatków, ale także ze strony zysków, jakie uzyskują koncerny paliwowe, dlatego dziś do szefa PKN Orlen, największego koncernu paliwowego w naszym kraju, który dyktuje ceny na znacznej części stacji benzynowych, zostanie wysłane zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu z naszym zespołem. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie są przesłanki do tak wysokich cen paliw i czy istnieje możliwość ich obniżenia. Ceny paliwa bowiem mają wpływ również na rosnące ceny towarów spożywczych, powodujące i tak duże już rozwarstwienie społeczne. W dalszych pracach zespołu planujemy zapraszać szefów innych koncernów paliwowych, ale także przedstawicieli resortów finansów i gospodarki. Nie od dziś wiadomo, że PKN Orlen jest paliwowym gigantem, a na jego monopolistyczne praktyki zwracała uwagę Polska Izba Paliw Płynnych. Przykładowo, koncern w 2011r. manipulował cenami paliw, co nie tylko prowadziło do zwiększania jego dominacji, ale miało też znaczny wpływ na ogół polskiej gospodarki. Aktualnie ceny produktów spożywczych wzrosły tak bardzo, że nie spodziewał się tego nawet rząd. Liczymy, że prace utworzonego z inicjatywy Solidarnej Polski zespołu wpłyną na politykę koncernów paliwowych.