Solidarna Polska ws. planowanej przez rząd PO ograniczenia liczby kapelanów w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

(Jan Ziobro - poseł Solidarnej Polski) Zwracam się do państwa w sprawie planowanego przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia liczby kapelanów w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Ordynariat Polowy został utworzony w Wojsku Polskim w 1919 r. przez papieża Benedykta XV jako Polowa Kuria Biskupia. Ordynariat Polowy został powołany do istnienia 90 lat temu, jednak w czasach komunizmu jego działalność była zawieszona. Diecezję wojskową przywrócono dopiero w 1991 r. Jest to diecezja wojskowa, która obejmuje swym zasięgiem terytorium całego kraju oraz polskie kontyngenty wojskowe rozsiane po niemal całym świecie. Po roku 1945 władze komunistyczne nie zezwoliły na odtworzenie biskupstwa polowego. Nie zdecydowały się jednak na całkowitą likwidację duszpasterstwa wojskowego. Polska jako jedyny kraj bloku komunistycznego zachowała instytucję kapelanów wojskowych. Po 50-letniej przerwie sytuacja polityczna Polski po upadku komunizmu umożliwiła przywrócenie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. 21 stycznia 1991 r. papież Jan Paweł II wydał dekret przywracający diecezję wojskową oraz bullę w sprawie nominacji księdza prałata doktora Sławoja Leszka Głódzia na biskupa polowego. Rząd Rzeczypospolitej zapowiedział ostatnio zmniejszenie liczby kapelanów w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

Nie uwzględnia się natomiast roli kapelanów w Wojsku Polskim i ich znaczenia dla polskich żołnierzy. Księża służący w Wojsku Polskim służą żołnierzom w kraju i na misjach zagranicznych. Pomoc duchowa dla żołnierzy, szczególnie walczących, jest bardzo ważna. Polscy żołnierze na misjach pozbawieni są kontaktu z rodziną. Może powodować to problemy psychiczne i duchowe.

Kontakt z księżmi pozwala żołnierzom na chwilę odciąć się od okrucieństwa misji zagranicznych, wojny i samotności. Należy też pamiętać o księżach sprawujących służbę w jednostkach wojskowych na terenie kraju. Żołnierze służący w Polsce także potrzebują opieki ordynariatu wojskowego, którego obecność w miejscu ich służby pozwala im pielęgnować ich wiarę i mieć kontakt z Kościołem. Utrzymanie ordynariatu Wojska Polskiego jest tym ważniejsze, iż zdecydowana większość żołnierzy deklaruje wyznawanie wiary chrześcijańskiej. Duszpasterską opieką objęte zostały także rodziny wojskowych oraz liczne grupy kombatantów i emerytów.

Nie możemy się dzisiaj zgodzić na ograniczenie liczby kapelanów w Wojsku Polskim. W ciężkich chwilach wojny księża służący w Wojsku Polskim wspierali polskich żołnierzy. To dzięki nim morale polskiego żołnierza utrzymywało się na wysokim poziomie nawet w sytuacjach tragicznych. Mając na uwadze zasługi ordynariatu Wojska Polskiego oraz bardzo ważną rolę, jaką spełnia on w dzisiejszym wojsku, nie można dopuścić do ograniczenia liczby kapelanów wojskowych.