Solidarna Polska ogłasza konkurs na swoje logo.

Solidarna Polska ogłasza konkurs otwarty na logo partii.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie otwartym na logo partii politycznej Solidarna Polska. 

1. Logotyp powinien posiadać nowoczesną formę, ale również łączyć w sobie następujące wartości: Polska, Rodzina, Wsparcie, Wspólnota, Współpraca, Bezpieczeństwo, Naród. 
2. Forma zgłoszenia: swoje pomysły można przesyłać na maila: kluby.ziobro@gmail.com.
3. Termin: zgłoszenia można przesyłać do 19 marca 2012 roku (termin skrócony do dnia 14 marca 2012 do godz. 24.00)
4. Nagroda: dla osoby, która zaprojektuje zwycięskie logo przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych polskich).

Solidarna Polska ma być formacją odwołującą się do wartości i tradycji, ale też nowoczesną formacją centroprawicową i chcielibyśmy także znaleźć tego odzwierciedlenie w naszym logo.
UWAGA! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie konkursem termin nadsyłania propozycji na logo Solidarnej Polski został skrócony do dnia 14 marca 2012 do godz. 24.00.

Regulamin konkursu na logo Solidarnej Polski.
§1
Organizatorem konkursu jest Klub Parlamentarny Solidarna Polska.
§2
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który będzie streszczał w swojej formie takie elementy, jak: Polska, rodzina, nowoczesność, wsparcie, współpraca.
§3
Konkurs ma charakter ogólnopolski, w którym każdy może wziąć udział.
§4
Nie ma ograniczonej liczby nadsyłanych propozycji. Grafiki powinny być zapisane w takich formatach jak .jpg, .pdf, .tiff, .png lub .gif. Zapisanie w innym formacie nie daje gwarancji, że praca zostanie poddana ocenie.
§5
Rozdzielczość grafiki może być dowolna.
§6
Wszystkie prace należy nadsyłać na adres mailowy kluby.ziobro@gmail.com.
§7
Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda.
§8
Zwycięskie logo wyłonione w niniejszym konkursie staje się własnością organizatora konkursu, który może je dowolnie wykorzystywać. 
§9
Decyzja o wyborze najlepszego znaku graficznego i przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie ma od niej możliwości odwołania.
§10
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania prac na facebook’owym profilu Solidarnej Polski w celu poddania grafiki ocenie fanów profilu.
§11
Prezentacja grafik ma charakter zbiorowy.
§12
Termin nadsyłania prac: 19 marca 2012 r.
§13
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana w dniu 21 marca 2012 r.
§14
Każda osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na publikację pracy wysłanej na adres mailowy podany w §6.